Privacy

Persoonlijke gegevens

U bevindt zich op de website van Voetverzorgingspraktijk-am.nl. Door gebruik te maken van onze website, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons stuurt. Daarnaast kunnen op de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw IP-adres), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Voetverzorgingspraktijk-am.nl waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Voetverzorgingspraktijk-am.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt behandeld en beveiligd.

U bepaalt zelf wat er met uw gegevens gebeurt

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen wat er gebeurt met uw gegevens. Zo heeft u recht op het volgende:

Recht op vergetelheid

U heef het recht bij ons een verzoek tot verwijderen van uw persoonsgegevens in te dienen. Dit verzoek wordt dan vervolgens gehonoreerd.

Recht op dataportabiliteit

Ook heeft u, onder specifieke voorwaarden, het recht om uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit.

Recht op klacht indienen

Mocht u van mening zijn dat er onregelmatig wordt gehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteits Persoonsgegevens.

E-mail

U kunt een contactformulier invullen op de website, een e-mail sturen of ons bellen. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard om uw formulier of e-mail volledig te kunnen beantwoorden en af te handelen. U stelt ons met het toesturen van uw gegevens in staat om in de toekomst contact met u op te kunnen zoeken om informatie met u te delen.

Klikgedrag

Op de website van Voetverzorgingspraktijk-am.nl wordt aan de hand van verschillende tools uw gedrag op onze website gemeten om een betere gebruikerservaring te kunnen bieden. Het gaat hier om algemene en niet tot persoonsgegevens herleidbare gegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Voetverzorgingspraktijk-am.nl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij beschikken niet over een SSL-certificaat. Dit is alleen verplicht als wij ingevulde nieuwsbrief aanmeldingen of contactformulieren opslaan, wat wij niet doen.

Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Voetverzorgingspraktijk-am.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Voetverzorgingspraktijk-am.nl gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, email-adres, afleveradres en telefoon nummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

Waarom vragen wij van u enkele gegevens?

Voor verschillende doeleinden kunnen wij u vragen om enkele gegevens aan ons af te staan. Bij het afstaan van uw e-mailadres en/of telefoonnummer, geeft u ons toestemming om met u contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van onze doelen, zoals het sturen van informatie via de mail. Uw gegevens kunt u ten allen tijden weer intrekken. Voor het laten verwijderen van uw gegevens en dergelijke zaken kunt u contact met ons opnemen.